Menu Luk

Generalforsamling

Torsdag den 26. august 2021 kl. 19:00

I Hobbyklubbens lokaler, Kirkegade 6.  6430 Nordborg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab v. kassereren

4. Budget v. kassereren

5. Indkomne forslag

6. Valg ifølge lovene

7. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

På bestyrelsens vegne Esben Skotte Wrang