Menu Luk

Værksteds reglement

Værkstedsreglement for benyttelse af Hobbyklub Nordals værksteder:

 1. Værkstederne må kun benyttes af medlemmerne. Medlemskort skal altid medbringes.
 2. Ved ankomst til værkstederne skal du straks indskrive dig i mødeprotokollen.
 3. Du må kun fremstille ting til eget brug.
 4. Du må medtage en medhjælper i klubben. Vedkommende skal være fyldt 18 år og skal ligeledes indskrives i logbogen.
 5. Værkstederne er åbne hver dag fra kl. 08.00 til 22.00. Dog er hobbyklubben lukket: 24,25 og 31 December samt 1 Januar.
 6. Individuelt reglement ved en maskine eller arbejdsplads skal følges.
 7. Benyttede maskiner, værktøj og arbejdsplads rengøres. Værktøj anbringes på rette plads.
 8. Beskadigelser/fejl i værkstederne meldes til opsyn eller noteres på opslagstavlen.
 9. Let antændelige materialer og kemikalieaffald skal anbringes i de mærkede beholdere.
 10. Materialer må kun henstå i værkstederne på de anviste pladser. De henstår for egen risiko og skal være tydeligt mærkede med navn-medlemsnr. og henstillings dato. 
  Materialer, der står uden mærkning eller ud over en måned kan anvendes af alle medlemmer.
 11. Motorkøretøjer må ikke henstå natten over i værkstedet. Opstår der problemer, henvend dig til et bestyrelsesmedlem. Får du undtagelsesvis lov til at blive stående i værkstedet skal arbejdet på køretøjet påbegyndes straks ved værkstedets åbningstid ( Klokken 8 ).
 12. Støjende motorer må under ingen omstændigheder anvendes udenfor værkstederne.
 13. Værkstedsporten skal altid være lukket.
 14. Motorkøretøjer, der henstilles på P-pladsen ved autoværkstedet, skal forsynes med tilladelse hvis de ikke er forsynet med gyldig nr. plade. Tilladelsen, der fås hos et bestyrelsesmedlem eller opsyn, forsynes med medlemsnr. og navn, tilladelsens start- og slutdato og skal ledsages af et depositum på 1200.- kr., som betales tilbage når køretøjet fjernes. 
  Køretøjer uden nr. plade parkeres ud mod vejen.
 15. Der er opstillet en container på pladsen ved porten beregnet til metalaffald. Heri kan lægges skrottede metaldele. Motorer og gearkasser skal være tømt for olie, på kasserede fælge skal dækket være fjernet. Kasserede dæk må ikke efterlades på klubbens område..
 16. Som medlem kan du blive udvalgt til en årlig rengøring eller andet arbejde i lokalerne. Udeblivelse kan medføre karantæne.
 17. Ikke overholdelse af værksteds reglement kan medføre karantæne, erstatning og i værste fald inddragelse af medlemskort uden yderligere varsel.
 18. Rygning er forbudt i ALLE rum, der er opstillet rygespande udenfor.

dd/ 11.04.2000 / 23.03.2009 LM / 15.03.2019 / 15.12.2019 / 24.01.2021 ESW